6 EN 9 KG POEDERBLUSSERS
,

De poederblussers Safe & Sound GSP006 ABC en GSP009 ABC zijn volledig uitneembaar, wat het onderhouden vergemakkelijkt evenals het vervangen van stukken en het herladen in geval van gebruik. Ze hebben een grote kracht en zijn zeer betrouwbaar voor wat betreft branden van het type A, B en C. Al onze brandblussers zijn EN 3-3 en 8 BENOR goedgekeurd. Alle brandblussers moeten jaarlijks worden gecontroleerd volgens de NBN S21-050 norm.

 

,,,
Volgens de norm moet iedere brnadblusapparaat aangegeven worden met een piktogram
6 EN 9 LITER WATERBLUSSERS
,

 

De waterblussers Safe & Sound GSP006 EPA en GSP009 EPA 6 en 9 liter met water en een toegevoegd patroon van schuim zijn BENOR goedgekeurd.  Ze zijn volledig uitneembaar, wat het onderhouden vergemakkelijkt evenals het vervangen van stukken en het herladen in geval van gebruik. Ze hebben een grote kracht en zijn zeer betrouwbaar voor wat betreft branden van het type A en B. Ze kunnen tevens gebruikt worden op elektrische branden tot 1000 V op 1 meter. Alle brandblussers moeten jaarlijks worden gecontroleerd volgens de NBN S21-050 norm.

 

,,
Volgens de norm moet iedere brnadblusapparaat aangegeven worden met een piktogram
2, 5 EN 10 KG CO² SNELBLUSSERS
,

 

De CO² snelblussers, zitten met constante druk, wat het onderhoud vergemakkelijkt. Ze zijn ontworpen om elektrische kamers, keukens of liften te beschermen. Ze worden gebruikt op elektrische branden van klasse B. Al onze brandblussers zijn EN 3-3 en 8 BENOR goedgekeurd. Alle brandblussers moet jaarlijks worden gecontroleerd volgens de NBN S21-050 norm.

 

,
Volgens de norm moet iedere brnadblusapparaat aangegeven worden met een piktogram
AUTOMATISCHE POEDERBLUSSERS 12 KG

 

De automatische poederblussers worden gebruikt op branders voor olieketels en op hydraulische liften.

,
6 EN 9 KG POEDERBLUSSERS MET CONSTANTE DRUK
,

 

Les extincteurs à pression permanente de type 6L mousse et 6 kg poudre sont des équivalents low cost à un extincteur à pression auxiliaire. Leur validité est de 10 ans. Ils sont utilisables sur les feux ce classe A, B et C. Tous nos extincteurs sont agréés EN 3-3 à 8 et BENOR V.

Ce type d'extincteur n'est pas repris dans la norme concernant l'entretien des extincteurs la NBN S21-050 car ils ne peuvent pas être démontés sans perdre leur pression.

 

,,,

Volgens de norm moet iedere brnadblusapparaat aangegeven worden met een piktogram
DE BEVEILIGINGSKASTEN VOOR BRANDBLUSSERS

Wij bieden u drie modellen van beveiligingskasten aan voor uw brandblussers.
De kasten zijn PVC versterkt, zijn waterdicht en relatief goed bestand tegen schokken. Ze zijn ontworpen voor het gebruik buitenshuis.
De metalen kasten zijn geschilderd met rood signaal kleur en worden met of zonder sleutelslot geleverd. Ze zijn ontworpen om schokken te weerstaan​​. Het gebruik ervan is veeleer beperkt tot industriële omgevingen.

De transparante PVC-kasten zijn ontworpen om te beschermen tegen stof en milieuvervuiling. Ze worden vaak gebruikt in ondergrondse parkeergarages.
DE MOBIELE BLUSEENHEDEN VAN 50 KG POEDER OF CO²

De mobiele bluseenheden bestaande uit poeder en van het type ABC van 50 Kg hebben een ongeëvenaarde kracht. Ze worden het vaakst gebruikt in in magazijnen, gebouwen met grote oppervlakte en garages.

De bluseenheden bestaande uit CO² gas van 20 kg worden voornamelijk gebruikt in hoogspanningscabines.

 

Volgens de norm moet iedere brnadblusapparaat aangegeven worden met een piktogram
DE EUROPEESE CLASSIFICERING

*********************************************************************

Klasse A:

,

Benaming:

Branden van het type "DROOG" of "SMOREN".

Branden van vaste materialen die sintels vormen (hout, papier, doekjes, plastic, niet aangedreven elektrische kabels, afval ... etc..)

Blusmiddelen:

Blussen door middel van waternevel met een schuimend additief of door een poederblusser ABC.

Manoeuvres et risques:

Water is het meest geschikt en werkt door afkoeling.

 

*********************************************************************

Klasse B:

,

Benaming:

Branden van het type "VETTIG".

Vloeistofbranden of branden bestaande uit vaste vloeibare stoffen. (Koolwaterstoffen, alcohol, oplosmiddelen, vet, teer, verf, olie, verf ... etc.).

Blusmiddelen:

Blussen door een brandblusser met kooldioxide (CO²), door een brandblusser met waternevel met een additief AB of een poederblusser ABC.

Manoeuvres et risques:

Blussen met CO2 mits het verbrande gebied niet te groot is.

 

*********************************************************************

Klasse C:

,

Benaming:

Brand van het type "GAS".

Gasbranden propaan, butaan, acetyleen, methaan ... enz.

Blusmiddelen:

Blussen door een poederblusser van het type ABC.

Manoeuvres et risques:

Het sluiten van de gastoevoer. Voorzichtig: Ontploffingsgevaar in geval de vlam blaast.

 

*********************************************************************

Klasse D:

Benaming:

Brand van het type "METALEN".

Branden die zijn veroorzaakt door ijzervijlsel, fosfor, aluminiumpoeder, titanium, magnesium poeder ... etc..

Blusmiddelen:

Blussen voorbehouden aan specialisten met aangepast materiaal (poeders D).

Manoeuvres et risques:

Ontploffingsgevaar : water is verboden.

 

*********************************************************************

Klasse F:

Benaming:

Oliebranden van plantaardige en dierlijke vetten.

Blusmiddelen:

Poeder ABC of Agents klasse F (kaliumcarbonaat of ammonium-acetaat).

Manoeuvres et risques:

Sluit de container met het deksel, met een branddeken of met een vochtige dweil (niet doorweekt): De hete olie reageert immers heftig met water.

 

*********************************************************************

LES UNITES D'EXTINCTION

brandblussers; poederblussers; brandblusser met CO�; brandblussers 6kg poeder, brandblusser 9kg poeder; brandblusser 6L met schuim; brandblusser 9L met schuim; brandblusser 50kg poeder; NBN S21-050